Company Logo

slide 1 slide 2 slide 3

Uitrukken IJsselmuiden

Uitrukken Kampen

Brandveiligheid rond de feestdagen

De feestdagen staan weer voor de deur en we zijn weer druk bezig alles gezellig te maken. In het straatbeeld, in de (openbare) gebouwen en woonhuizen worden de kerst-, en oud en nieuw versieringen weer neergezet en opgehangen. Dit ziet er allemaal erg gezellig uit, maar kan ook gevaar met zich meebrengen. Om deze dagen op een zo brandveilige manier door te brengen geeft de brandweer de volgende tips.

Het gebruik van brandveilige versiering of aankleding, eventueel in combinatie met de aanwezigheid van veel personen en goederen, kan tot een catastrofe leiden. De brandweer vraagt daarom uw bijzondere aandacht voor de brandveiligheid in deze periode, maar daarnaast natuurlijk ook gedurende de rest van het jaar. Inzicht en voorschriften ten aanzien van de brandveiligheid zijn blijvend in ontwikkeling en voorschriften worden daar zo nodig op aangepast. Met bijvoorbeeld het impregneren van kerstbomen of kerst(sparren)takken zijn nog geen resultaten geboekt die het materiaal met zekerheid voldoende brandveilig maken. De brandweer wenst u gezellige en vooral veilige feestdagen toe!

Tips voor thuis

Vooraf een aantal algemene tips:

Plaats een brandmelder op iedere etage in de gang of hal. Koop een klein blusmiddel, bijvoorbeeld 6 kg sproeischuimblusser en hang deze op een vaste plaats in uw huis. Maak een vluchtplan en oefen dat samen met uw huisgenoten

Komt er een kerstboom?

Koop een boom die niet te groot is voor uw kamer. Plaats de boom niet in een vluchtroute, hierdoor voorkomt u dat u ingesloten raakt. Zorg ervoor dat de boom goed stevig staat en plaats hem zo, dat hij niet omver gelopen kan worden Een boom in een met water gevulde speciale standaard of in een emmer met nat zand is veel veiliger dan een boom die niet bevochtigd wordt. Wilt u het echt veilig doen koop dan een moeilijk brandbare (kunststof) boom. Zet de boom niet te dicht bij de gordijnen of andere gemakkelijk brandbare materialen. Gebruik nooit echte kaarsjes in de boom. Gebruik alleen elektrische kaarsjes met een KEMA-keur, controleer voor gebruik of de bedrading niet is beschadigd. Gebruik een gaaf en goed passend verlengsnoer en leg dat zo neer dat niemand erover kan struikelen Doe de verlichting uit als u weggaat of gaat slapen. Uitdoen is niet het lampje losdraaien maar de stekker uit het stopcontact halen

Laat u kaarsen branden?

Zet kaarsen in een stevige houder op een vlakke ondergrond. Gebruik geen houders van brandbaar materiaal zoals plastic, hout, kerstbakjes etc. Zet kaarsen en kerststukjes op plaatsen waar u ze altijd kunt zien en niet te dicht bij andere brandbare materialen zoals de gordijnen. Zet kaarsen en kerststukjes niet te dicht bij een warmtebron zoals de radiator van de centrale verwarming of bijvoorbeeld in de vensterbank. De kaarsen kunnen dan week worden en ombuigen. Zorg dat de kaarsen buiten bereik van kinderen en huisdieren blijven. En laat kinderen en huisdieren nooit alleen met brandende kaarsen ook niet voor een paar minuten Laat kaarsen in kerststukjes niet te ver opbranden

Gaat u versiering ophangen?

Gebruik geen dennengroen of doe dit slechts in beperkte mate. Dit materiaal is zeer brandgevaarlijk, zeker als het droog is. Moeilijk brandbaar versieringsmateriaal beperkt het risico op brand. Dergelijk versieringsmateriaal is verkrijgbaar bij de reguliere handel. Vraag hier dus expliciet om. Versieringsmateriaal langs en aan de plafonds, dient met de onderzijde zo te hangen dat niemand hier tegenaan kan lopen. Zorg ervoor dat versieringen niet in aanraking kunnen komen met verlichting en andere warm wordende apparaten. Hang de versiering op met behulp van ijzerdraad

Fonduen en gourmetten

Gebruikt u spiritus? Vul dan nooit de brander in de nabijheid van vuur. Vul de brander pas als deze helemaal is afgekoeld, en doe dit niet op de tafel. Zorg dat het fonduestel tijdens gebruik op een niet brandbaar onderblad staat. Hierdoor voorkomt u dat de tafel te heet wordt en bovendien wordt de gemorste olie opgevangen. Realiseert u zich, dat een spiritusvlam nagenoeg onzichtbaar is; deze kan nog volop branden terwijl u denkt dat de vlam uit is. Ook bij fonduen kan de vlam in de pan slaan. Leg daarom een passend deksel op tafel om snel te kunnen reageren Zet een elektrisch fonduestel zo dicht mogelijk bij het stopcontact. Dan kan niemand over het snoer struikelen en het fonduestel meesleuren. Gebruik geen aardewerk pannen voor vleesfondue. Deze zijn niet bestand tegen de hoge temperatuur die daarvoor nodig is. Laat (kleine) kinderen nooit alleen fonduen. Reik nooit over de fonduepan heen om iets te pakken.

Heeft u een open haard?

Een regelmatige veegbeurt van uw schoorsteen verkleint de kans op een schoorsteenbrand sterk. Brand geen (geverfd) afvalhout in uw openhaard. Gebruik een vonkenscherm. Laat de open haard nooit onbeheerd achter als deze brand Maak de open haard goed uit voordat u naar bed gaat of het huis verlaat. Zorg voor voldoende ventilatie in uw woning en trek in uw schoorsteen. Anders kan de hoeveelheid koolmonoxide in huis ongemerkt tot een gevaarlijk niveau oplopen.

Ten slotte

Heeft u vragen over het bovenstaande, en wilt u meer informatie over de brandveiligheid in uw woning, aarzel dan niet maar bel naar een van de preventie medewerkers van de Brandweer Kampen 088-1197000
Powered by Joomla!®. Designed by: joomla 1.7 templates hosting Valid XHTML and CSS.